امروز
1399 مهر 29
46 23

مقاله ها

تازه ترین مطالب تحلیلی و مقالات آموزشی یا هر متن دیگر

تنها راه مطمئن برای تشخیص قطره چکان آبیاری PC یا تنظیم کننده فشار

طی سالهای اخیر، با توجه به افزایش تقاضا در بازار آبیاری تحت فشار، متأسفانه شاهد عرضه و توزیع قطره چکانهای فیک و تقلبی بودیم. لذا صرف این ادعا که قطره چکانی، تنظیم کننده فشار هست کفایت نمی کند. در اینجا ما راهی را پیشنهاد می کنیم تا بتوانید با خیال راحت از PC بودن قطره چکان آبیاری مطمئن شوید!

31 01 98
0 0 ادامه